Contact us

HAI LAN COMPANY

Add: Khu đô thị mới Đập Đá, An Nhơn, Bình Định

P.Kinh Doanh: 0935693973 Linh / 088 693 1313 Tiến / 0962 839 313 Thúy/ 02563.839232 Văn Phòng Công Ty. (Vietnamese)

Phòng Kĩ Thuật: 090 1923379 A Thy, 097 2043616 A Tấn

Sales: Whatsapp: +84 906 790 532 (Mr Duong) +84 983 796 467 (Ms Jenny) ( English)

Email: hailan.info@gmail.com

Website: cokhihailan.com - incensemachine.com.vn

Fanpage: facebook.com/Incensemakingmachine

 
Hotline: (02563) 839 232
Nhắn tin Facebook Zalo: (02563) 839 232